Karin Vos – Leren & Werk Interview

artikel-ncoi

  • Karin Vos
  • Trainer & Loopbaancoach
  • Voormalig coördinator mobiliteit Gemeente Oss

 

‘Je zou elke 2 jaar een soort loopbaan-apk moeten doen’

‘Soms is mobiliteit noodzakelijk in het kader van re-integratie of reorganisatie, maar een keer iets anders doen is ook gewoon leuk. Ieders werk verandert, dat is een continu proces. Je zou eens in de 2 jaar een soort loopbaan-apk moeten doen om te kijken of je nog goed zit. Ga niet pas in gesprek als je baan verdwenen is, dan ben je te laat. Wij wachten niet tot mensen overcompleet zijn. Zoals op de voormalige postkamers, waar de komende jaren veel gaat veranderen. We zijn al een jaar op reis met trainingen, ontmoetingen, stage lopen. Er liggen leuke kansen, ook als je ouder bent. Vanuit onze mobiliteitsnetwerken detacheren we mensen of lopen ze een dagje mee. We halen ook medewerkers van andere organisaties naar onze trainingen. Je netwerkt je helemaal suf en probeert mooie combinaties te maken. Wat nodig is voor je ontwikkeling wordt gefaciliteerd, de gemeente Oss spendeert 2% van de loonsom aan leren. NCOI is daar vaak bij betrokken. Mijn mooiste maatwerkproject was met de buitendienst. Ze mochten een Mbo-opleiding (Ambor) doen maar velen wilden niet naar school. We hebben de opleiding in huis gehaald en het lesmateriaal aangepast naar hun belevingswereld, zoals rekenen met strooizout. De rode loper is uitgerold voor de grote hoeveelheid mensen die een diploma kwam ophalen.’

Interview voor NCOI uitgave Leren& Werk 2017